Presentació

La Universitat Miguel Hernández posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general, l’arxiu de fotografies, vídeos i àudios que s’han generat des de la seua creació. Més de 22.000 registres recopilats el març de 2015 en una iniciativa impulsada per l’Oficina de Comunicació i desenvolupada per la Unitat de Documentació, Arxiu i Registre i els Serveis Informàtics. L’Arxiu Audiovisual, integrat dins de l’actual Servei de Modernització i Coordinació Administrativa, sota la direcció de la Secretaria General, ha duplicat el nombre dels seus registres en només cinc anys.

El Fons Documental de l’Arxiu Audiovisual està compost per les imatges fixes i en moviment produïdes i rebudes per la Universitat, que reflecteixen els principals actes i persones relacionats amb la vida universitària, així com la seua relació amb les societats i els entorns geogràfics i urbans on es troba inserida, esdevenint testimoniatge de la seua vida i el seu creixement.

El procés de tractament dels fons es realitza d’acord amb els principis de l’arxivística, mantenint units els documents audiovisuals generats en el fons al qual pertanyen i respectant l’ordre original en el qual han sigut produïts. La descripció dels mateixos es vincula amb les persones, institucions i òrgans productors mitjançant les metadades corresponents, amb un especial esforç en la tasca d’adequar l’ús i reutilització dels documents a la realitat del món digital contemporani, mantenint en tot moment la protecció dels drets d’autoria.

El rector Juan José Martínez deixa unes flors blanques en l'homenatge a les víctimes COVID-19

Homenatge a les víctimes COVID-19