Exposiciones virtuals

Amb la intenció de difondre els nostres fons, aquest portal servirà de porta d’entrada a diferents accions en forma de curació de continguts que prendran la forma d’Exposicions virtuals temàtiques, nascudes a l’empara d’una etiqueta geogràfica, de matèria, de persona, la combinació de diverses d’elles, un lema o una efemèride.

“És el nostre propi acte de filtrar, agregar, valorar i compartir (curar) el que permet a uns altres descobrir, donar sentit i considerar opcions i punts de vista que fins llavors estaven fóra del seu abast”.

Jardín Botánico UMH fotografía del Archivo Audiovisual UMH

Exposició Jardins dels campus de la UMH